SERVEIS

Els diagnòstics realitzats es basen en una acurada Història Clínica i Exploració Física, complertats, en el propi consultori, amb una ano–rectoscòpia.

Els motius principal per realitzar una consulta proctològica són: el dolor anal, l’hemorràgia anal, la secreció per l´annus o a prop, la pruïja anal, la incontinència deposicional, la presència de tumoracions anals.

Les persones més exposades a tenir patologia anal són aquelles que tenen antecedents familiars de malalties anorrectals, les que pateixen alteracions deposicionals, tant en forma de restrenyiment com de diarrea i les que tenen relacions sexuals per via anal.

Els processos més frequentment tractats són :

HemorroidesHemorroides: La majoria es tracten amb lligadures elàstiques i coagulació, a part de corregir alteracions deposicionals que coexisteixin . En el cas que siguin de 4t grau (gran tamany) o si existeix patologia acompanyant (fissures, hemorroides externes, fístules) es decideix per la intervenció.

Fissura analFissura anal: Millorar les condicions deposicionals amb dieta i laxants, tractar el dolor amb analgèsics / antiinflamatoris, tractar l´espasme esfinterià amb pomades de nitrits. Si no hi ha milloria o bé si tot i que millora, però recidiva caldrà operar.

Fístula analFístula anal: És un procés eminentment quirúrgic, tant si es tracta d´una fístula com si es tracta d´un abscés anal. És fonamental establir si es tracta d´una fístula anal simple o si és complexa. Si les dades clíniques no son concluents, caldrà demanar una ecografia transanal.

CondilomesCondilomes: La diatèrmia  (destrucció per calor) es pot fer en consultori si no hi han moltes lesions. En cas contrari la tècnica es realitzarà en quiròfan.

Pruïja analPruïja anal: Situació bastant frequent i molesta. Es tracta segons la causa amb diferentes pomades o bé amb infiltracions en els casos de llarga evolució.

Quists i Fistules pilonidalsQuists i Fistules pilonidals: La solució és quirúrgica extirpant tot el teixit afectat sense deixar restes, que són la causa de recidiva. La intervenció pot acabar amb la ferida oberta o tancada.

Tumors anorrectalsTumors anorrectals: Lo principal es diagnosticar-los, diferentciant-los de patologies benignes. En aquestos casos caldrà emprar la Radioterapia i la Cirugia .

Incontinència analIncontinència anal: Procés complexe en el que s´ha d´investigar si hi han lesions esfinterianes , alteracions en la estática pelviana o altercions funcionals. El tractament dependrà de la causa. En el cas de lesions esfinterianes caldrà reconstruir l´esfínter anal.

D´altresD´altres causes menys frequents com són les coccigodinies o dolor del coccis , proctalgies per alteracions funcionals de la musculatura pelviana

QUI SOM?

PROCTO – BCN és un Centre Mèdic que, des de 1989, està especialitzat en Proctologia, o sigui, al diagnòstic i tractament de les malalties anorrectals.

El Centre està regentat pel Dr Ferran Capell, especialista en Cirurgia per l´Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona i especialitzat en Proctologia pel St Mark´s Hospital de Londres.

En l´actualitat és Cirurgià titular de l´ Institut Català de la Salut (I.C.S.). Adscrit al Servei de Cirurgia de l´Hospital de Sant Pau de Barcelona.

ON SOM?

C/ Balmes 262 .pral. 08006, Barcelona

Telèfons: 931847231 - 934308033